ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

**ประมวลภาพการอบรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

 
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

- ประกาศสอบราคาจ้างงานอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรตาลชุม

ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดน่านโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดน่าน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศประกวดราคาซ์้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- เอกสารประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ผู้บังคับบัญชา