ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

- ประกาศขายทอดตลาดอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรเมืองน่าน จังหวัดน่าน

- ดาวน์โหลดรูปที่กำหนดและตัวอย่างได้ที่นี้

 
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดน่านโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดน่าน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศประกวดราคาซ์้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- เอกสารประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ผู้บังคับบัญชา