ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน

 
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง ประจำปี 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมเรือนแถวชั้นประทวน (10 คูหา) ของ สถานีตำรวจภูธรเวียงสา

ประกาศราคากลางงานปรับปรับซ่อมแซมเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ (10 คูหา) ของ นปพ.ภ.จว.น่าน

ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ สถานีตำรวจภูธรภูเพียง

ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ สถานีตำรวจภูธรบ่อเกลือ

ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ สถานีตำรวจภูธรท่าวังผา

ประกาศราคากลางซ่อมแซมอาคารพลาธิการ(พัสดุ) ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน

- ประกาศสอบราคาจ้างงานอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรตาลชุม

ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดน่านโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดน่าน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศประกวดราคาซ์้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- เอกสารประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

**ประมวลภาพการอบรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

 

ผู้บังคับบัญชา